Betalingsregeling

Kan ik altijd een Betalingsregeling treffen?

Nee. U bent afhankelijk van de schuldeiser. Een betalingsregeling kan worden geweigerd, al zullen de meeste schuldeisers wel willen meewerken aan een betalingsregeling. Wanneer eerder betalingsafspraken niet zijn nagekomen, wordt de kans op die medewerking natuurlijk wel kleiner. Ook de hoogte van (een kleine) vordering, kan de schuldeiser doen besluiten een regeling te weigeren en bijvoorbeeld hooguit akkoord te gaan met betaling in twee termijnen. De contacten tussen u en de schuldeiser lopen altijd via het kantoor van de gerechtsdeurwaarder.

Ik wil een betalingsregeling treffen, wat moet ik doen?

U neemt schriftelijk of telefonisch contact op met het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. Soms kunt u via de internetsite van de gerechtsdeurwaarder een formulier invullen.

Wat is het minimumbedrag voor een betalingsregeling?

Er zijn geen regels voor. Ook hier bent u afhankelijk van de schuldeiser, die meestal verlangt dat de vordering binnen een bepaalde tijd is voldaan. Afhankelijk van die periode en de hoogte van de schuld wordt het aflossingsbedrag van de regeling bepaalt, waarbij rekening wordt gehouden met uw financiële positie.

Wat gebeurt er als ik mijn betalingsregeling niet na kom?

De regeling vervalt en het totaal verschuldigde bedrag wordt ineens en in zijn geheel opeisbaar. De gerechtsdeurwaarder zal zijn werkzaamheden voortzetten en de executie (= tenuitvoerlegging) van de betalingsveroordeling weer ter hand nemen.

Mag ik een termijn van de betalingsregeling overslaan?

Nee, tenzij de gerechtsdeurwaarder u daarvoor toestemming heeft gegeven. U dient daarom altijd een verzoek te doen om een termijn over te slaan en meestal zal om uw redenen gevraagd worden.