Geld lenen zonder vast inkomen

Iedereen zou wel eens wat extra geld in bezit willen hebben. Net als u het geld niet heeft ziet u iets wat u absoluut wilt kopen. Om toch direct toe te slaan en bijvoorbeeld de auto van uw dromen aan te schaffen kunt u een lening afsluiten. In Nederland vraagt elke kredietverstrekker bij een leningaanvraag uw gegevens op bij het Bureau Krediet Registratie, BKR. Daarin staat van elke Nederlander geregistreerd welke kredieten hij of zij in het verleden is aangegaan en hoe het staat met zijn of haar betalingsverplichtingen. Op basis van die gegevens en uw huidige inkomen bepaalt een kredietverstrekker hoeveel u mag lenen, wat de looptijd van de lening wordt en in welke termijnen u de lening dient terug te betalen.

Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat u geen werk heeft en daarom dus geen inkomen genereert. Ook dan is het mogelijk om geld te lenen in de meeste gevallen. In Nederland is het namelijk niet mogelijk om geen inkomen te hebben. Immers, als dat wel het geval is bent u hier illegaal. Iedereen die geen werk heeft, heeft recht op een uitkering van de overheid. Deze uitkering kan voor een kredietverstrekker genoeg zijn om toch over te gaan tot het uitkeren van een lening. U zult zich dan echter wel moeten wenden tot een stadsbank. Zij beheren dan vrijwillig uw financiën en zorgen er voor dat u eventuele schulden kunt aflossen en dat u uw lening netjes afbetaald in de daarvoor vastgestelde termijnen.

Geld lenen zonder vast inkomen

Een bank of kredietverstrekker verstrekt het liefst leningen aan mensen die een vast inkomen per maand hebben. Maar wanneer u werkt als freelancer of zelfstandig ondernemer heeft u niet elke maand hetzelfde inkomen. Toch is het ook voor die mensen mogelijk om een lening af te sluiten. Wel zult u daarbij grondig gecontroleerd worden. De kredietverstrekker zal gegevens willen ontvangen over het toekomstperspectief in uw werksector, de arbeidssituatie van uw eventuele partner en over uw arbeidsverleden. Als u in het verleden als freelancer of zelfstandig ondernemer al succesvol een lening heeft afbetaald is er natuurlijk geen probleem bij het verstrekken van een nieuwe financiële ondersteuning.

Advertenties