U kunt gratis en vrijblijvend hier links een offerte aanvragen.

We raden u aan bij alle aanbieders een offerte aan te vragen en deze te vergelijken om zo de voordeligste aanbieder met de gunstigste voorwaarden te vinden!

Lening Offertes Aanvragen

Bij alle aanbieders kunt u vrijblijvend, gratis en zonder verplichtingen een offerte aanvragen. Bij een offerte vult uw gegevens in, uw huidige situatie en een bedrag wat u graag wilt lenen. De leningaanbieder zal bekijken of deze lening voor u verantwoord is en vervolgens bepalen welke rente ze u kunnen bieden en welke looptijd van toepassing is.

Hoeveel kan ik Lenen

Uw inkomen samen met uw woonlasten zijn de belangrijkste eisen om een berekening te kunnen maken van uw maximale lening. Maar de een heeft een vast dienstverband en de ander weer inkomen uit een uitkering. U kunt een koopwoning of juist een huurwoning hebben. Misschien bent u nog wel thuiswonend. Voor al deze situaties hanteren banken verschillende regels. Het is daarom nodig om informatie te hebben van de acceptatierichtlijnen die worden gehanteerd. Om een goede berekening voor u te kunnen maken kunt u een offerte aanvragen. De krediet verstrekkers berekenen dan precies wat u kunt lenen, ze kennen de voorwaarden die de banken stellen als geen ander.

Waarom hier kiezen?

* Keuze uit meerdere aanbieders
* Helder & Eenvoudig
* Laagst mogelijke rente
* Verantwoord geld lening

Wil je direct een lening Offerte aanvragen, klik dan hier.

De gevaren van een Doorlopend Krediet

Wat is een doorlopend krediet?

Voor veel mensen lijkt het allemaal heel duidelijk maar is het dat ook wel? Weet iedereen precies wat een doorlopend krediet is en met name wat er mee moet en kan doen? Het antwoord op deze vraag is simpel >> nee. Niet iedereen weet dit. Nog steeds veel mensen komen in de problemen doordat ze niet goed weten wat ze moeten verwachten van een Doorlopend Krediet en hebben geen idee wat hun daadwerkelijke maandpremie wordt.

Voor de overheid is dit één van de redenen geweest om te zeggen >> OK wij voeren een wet in voor financiële transparantie. Zo weet u precies wat er allemaal gebeurd met het geld dat u leent en hoeveel u er exact over moet betalen.

Bij een doorlopend krediet bestaat er de mogelijkheid om het reeds afgeloste deel weer op te nemen. Om dit voor u beter inzichtelijk te maken schetsen wij het volgende voorbeeld:

U neemt een doorlopend krediet van € 10.000,00 tegen 2% rente. Dit betekend dat u per maand 2% van € 10.000,00 moet betalen aan rente en aflossing. € 10.000 x 2% = € 200,00. Dat betaald u aan uw financieringsmaatschappij per maand. Hier zit een deel aflossing in. In dit voorbeeld gaan wij uit van 180 euro aflossing om 20 euro rente. Dit betekend dat u na 2 jaar (24 maanden) heeft afgelost: 24 * 180,00 = € 4.320.  U betaald dan nog steeds per maand € 200,00 maar de restschuld bedraagt dan nog maar € 5.680,00.

Nou bent u toe aan een nieuwe keuken maar u heeft het geld er niet voor. U kunt op dat moment weer beschikken over het deel dat u reeds heeft afgelost van uw doorlopend krediet. U kunt dus contact opnemen met uw financieringsmaatschappij en de € 4.300,00 reeds afgelost weer opnemen. U betaald dan per maand nog steeds € 200,00 maar de totale schuld aan de maatschappij bedraagt dan weer € 10.000,00.  Een doorlopend krediet kan u dus aardig financiële ruimte geven zolang u bereid bent om er voor te betalen.

De kenmerken van een doorlopend krediet

Om te beginnen kent een doorlopend krediet de term kredietlimiet. Dit is de hoogte van het krediet dat u aangaat. In het voorbeeld is het kredietlimiet € 10.000,00.  De rente over dit limiet is nooit vast maar variabel wat wil zeggen dat u de ene maand € 180,00 kunt betalen aan aflossing en €20,00 aan rente en de volgende maand kan het zo maar zijn dat u € 190,00 betaald aan aflossing en € 10,00 aan aflossing. Dit heeft ook de maken met het feit dat de looptijd van deze lening altijd variabel is. Mede door de variabele rente en de mogelijkheid reeds afgeloste bedragen weer op te nemen wordt de looptijd van de lening altijd flexibel.

Voordelen doorlopend krediet:

 • Vervroegd aflossen (zonder kosten) is mogelijk
 • Het afgeloste deel kan weer opgenomen worden
 • variabele rente

Nadelen doorlopend krediet:

 • variabele rente
 • variabele looptijd

Bij zowel de positieve als de negatieve aspecten hebben wij de variabele rente genoemd. Dit omdat dit zowel positief als negatief voor u kan uitpakken.

Het beschikken over de ruimte van een doorlopend krediet kan voor veel mensen een valkuil vormen. Hetzelfde geldt overigens voor creditcards waar ook veel mensen mee in de problemen komen. Waarom? Het is geld waar u direct over kunt beschikken maar waar u wel over terug moet betalen en dat wordt toch, ondanks alle waarschuwingen, vaak door de mensen vergeten.

Niet alleen rente maar ook aflossing

Er moet bij een doorlopend krediet niet alleen rente betaald worden maar ook een deel aan aflossing. Bij sommige firma’s zit de aflossing niet in het maandtarief ingesloten maar moet er aan het eind van de looptijd een groot deel van het kredietlimiet afgelost worden. Op die manier kan de gebruiker dus lang genieten van lage maandbedragen, maar er moet dan wel aan het eind behoorlijk betaald worden. Toch is dit een vorm van een doorlopend krediet die regelmatig aangevraagd wordt. Waarom? De lage maandelijkse lasten vergeleken met het direct beschikbare bedrag zijn voor veel mensen een reden om zo’n doorlopend krediet af te sluiten. Vergis u echter nooit in het feit dat het altijd een keer afbetaald moet worden dan zit u altijd goed.

Wel blijven betalen

Wel is het erg belangrijk dat u de maandelijks afgesproken bedragen blijft betalen. Doet u dit niet dan is niet alleen de volledige kredietsom vaak in één keer opeisbaar maar dan zit u ook al snel met het Bureau Krediet Registratie die achter u aankomen en u een negatieve registratie geven. Heeft u die éénmaal dan is het heel lastig om hier weer af te komen. Nou denkt u misschien wat maakt mij dit negatieve BKR uit? Nou met een negatieve BKR kunt u echt geen andere leningen zoals hypotheken of een ander doorlopend krediet afsluiten aangezien er in het verleden al gebleken is dat u dus niet altijd de maand termijnen betaald. Exact de reden dat het BKR in Tiel in het leven is geroepen.

Zorg er dus gewoon altijd voor dat u de afgesproken bedragen per maand betaald en zorg dat u weet hoe het zit met de aflossing dan kan het bijna niet meer verkeerd gaan en heeft u de grootste gevaren van een doorlopend krediet weten te omzeilen.


Vraag & Antwoord over geld lenen zonder BKR

Met een BKR-registratie is geld lenen lang niet altijd even makkelijk. Ook zonder een BKR registratie brengt geld lenen de nodige rompslomp met zich mee. In het geval van geld lenen zonder BKR is dat nog een stukje erger. Als u een lening wil afsluiten, dan wordt uw aanvraag bij het BKR getoetst. In Nederland is zo’n beetje iedere kredietverstrekker bij het BKR aangesloten, waardoor ook iedere kredietverstrekker een BKR toetsing uitvoert. Een negatieve BKR registratie kan ervoor zorgen dat de door u aangevraagde lening niet wordt verstrekt. Een normale kredietverstrekker probeert met een BKR toetsing antwoord te krijgen op de vraag of u in staat bent te voldoen aan uw financiële verplichtingen na het aangaan van nieuwe kredietlasten. Wanneer het antwoord op deze vraag “Nee” is, dan hebt u grote kans dat u wordt afgewezen. Wat u dan kunt doen is geld lenen zonder BKR.

Er zijn kredietverstrekkers die speciale leningen aanbieden, zodat ook voor mensen met een BKR registratie lenen mogelijk is. Geld lenen zonder BKR toetsing houdt in dat bij de aanvraag van een lening geen BKR controle wordt uitgevoerd. Op deze manier is het mogelijk om ondanks een BKR registratie geld te lenen.

1. De BKR toetsing

Bij de uitvoering van een BKR toetsing worden uw gegevens opgevraagd met als doel informatie inwinnen zodat men kan bepalen of het verstandig is om u een lening te geven. De gegevens worden opgevraagd uit een centraal systeem wat het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem) wordt genoemd. In dit systeem zijn uw persoonsgegevens en kredietgegevens opgeslagen. In een overzicht:

1) Persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats

2) Kredietgegevens

 • Geleende Bedrag
 • Belangrijke data voor de totstandkoming van de lening
 • Soort overeenkomst tussen u en de kredietverstrekker
 • Bijzonderheden

Niet alle instanties hebben toegang tot deze gegevens. Verder geldt dat niet in alle gevallen een toetsing wordt uitgevoerd. Alleen bedrijven en instanties die aangesloten zijn bij het BKR hebben toegang tot deze gegevens alsmede u zelf.

1.1 De betalingsgeschiedenis

In het CKI wordt uw financiële betalingsgeschiedenis bijgehouden op basis van bijzondere vermeldingen. Dit gebeurt zowel wanneer er sprake is van een herstel als wanneer er sprake is van een achterstand op uw betalingen. Een achterstand wordt aangeduid d.m.v. de letter A (Achterstand) en een herstel (men spreekt van een herstel indien de achterstand is ingelopen) met (u raadt het al) een H. Uw betalingsgeschiedenis is dus opvraagbaar, maar alleen zichtbaar in coderingen.

1.2 Lopende Kredieten

Om een BKR toetsing uit te voeren, zal de organisatie waar u een lening hebt aangevraagd uw financiële verleden nakijken. Om dit te doen, heeft de kredietverstrekker toegang tot gegevens van kredieten van de volgende soorten:

 • krediet op afbetaling
 • flexibele kredieten
 • creditcard
 • kredietlimiet op uw bankrekening

Ook bijzonderheden over het verloop en de afbetaling van de bovenstaande kredieten, staan vermeld in het CKI. De kredietverstrekker bepaalt dus deels op basis van deze gegevens of u kans maakt op een lening. Let op ! Niet het BKR bepaalt of u een lening krijgt, maar de kredietverstrekker !

1.3 Risicoanalyse

Op basis van bovenstaande gegevens wordt  een risicoanalyse uitgevoerd, waaruit moet blijken of het uitgeven van een lening een verstandige zet is of juist niet. Dit wordt niet door het BKR gedaan, maar door de kredietverstrekker waar u een lening heeft aangevraagd.

2. Geld lenen zonder BKR toetsing

Met een BKR controle wordt bekeken of het verstandig is om u een lening te geven. Dit komt erop neer dat de volgende vraag beantwoord moet worden:

Is de persoon die de lening heeft aangevraagd in staat om – na het aangaan van de lening – te voldoen aan de financiële verplichtingen?

Indien het antwoord hierop “ja” luidt, dan kan het zijn dat u ondanks een negatieve BKR registratie toch een lening af kunt sluiten, omdat u dan een laag risico bent voor de kredietverstrekker.

Op deze website vindt u vele links naar bedrijven die het mogelijk maken om te lenen zonder BKR toetsing.

3. Vraag & Antwoord over geld lenen zonder BKR

Hier vindt u een aantal vragen die we vaak te horen krijgen over geld lenen zonder BKR.

3.1: Ik heb een hypotheek. Wordt dit meegenomen in de toetsing ?

In het CKI staat geen informatie over uw hypotheek, dus een kredietverstrekker zal deze gegevens niet bij het BKR kunnen opvragen. Let echter wel op: indien u hoge woonlasten heeft, dan ligt een deel van de verantwoordelijkheid om te bepalen of u de lening aankunt dus bij u!

3.2: Ik heb een kleine lening nodig. Wordt er een BKR toetsing uitgevoerd ?

Bij het BKR worden leningen geregistreerd waarvan het leenbedrag hoger is dan 500 euro.

3.3: Ik heb een grote lening nodig. Wordt er een BKR toetsing uitgevoerd ?

Bij het BKR worden leningen geregistreerd waarvan het leenbedrag lager is dan 125.000 euro.

3.4: Hoe lang blijven mijn gegevens bij het BKR in het CKI staan ?

Na beëindiging van een overeenkomst worden de gegevens nog 5 jaar lang in het CKI vastgehouden. Als gevolg hiervan kan het zo zijn dat u geen lening kunt krijgen omdat u 3 jaar geleden problemen had om te voldoen aan uw betalingsverplichtingen.

3.5: Ik heb reeds een lening lopen. Is het mogelijk om nog een lening af te sluiten ?

Dit is uiteraard mogelijk, maar er zal gewoon een BKR toetsing worden uitgevoerd door de kredietverstrekker waar u een lening aanvraagt. Denk er echter om dat u niet een lening afsluit om een andere lening af te betalen. In zo’n geval komt u terecht in een cirkel waaruit zeer moeilijk de weg omhoog te vinden is.

3.6: Is er een lijst beschikbaar van kredietverstrekkers waar geld lenen zonder BKR mogelijk is ?

Helaas beschikken wij niet over zo’n lijst. Echter, u vindt op deze website de nodige aanbieders van geld lenen zonder BKR toetsing, dus u kunt altijd een poging wagen.

Geld lenen zonder BKR in het kort

Uit bovenstaande is al gebleken dat geld lenen zonder BKR niet onmogelijk is. U krijgt te maken met een BKR toetsing als u wilt gaan lenen. Verder doet u er goed aan om een onafhankelijke raadgever in te schakelen. Zo iemand kan u bijstaan als u er zelf even niet uitkomt met al die financiële termen.

Betrouwbaar geld lenen met een lening.

Bent u van plan om geld te lenen? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u bijvoorbeeld nu dringend uw keuken wilt verbouwen of snel een nieuwe auto nodig heeft. Heeft u al nagedacht over de hoogte van het bedrag dat u wilt lenen en vooral ook voor hoe lang u het geld wilt lenen? Heeft u al een idee waar u geld wilt lenen? U wilt natuurlijk het geld lenen bij een kredietverstrekker die betrouwbaar is. Er zijn verschillende manieren om geld te lenen. U kunt bijvoorbeeld online geld lenen via internet. Dit kan bijvoorbeeld bij AFAB. Een andere manier om geld te lenen is door zogeheten rood te staan op uw betaalrekening bij uw bank, dit wordt ook wel een doorlopend krediet genoemd. Wanneer u eenmalig een groot bedrag nodig heeft, kunt u ook overwegen om een persoonlijke lening af te sluiten bij uw bank. Met een persoonlijke lening leent u geld voor een specifiek doel. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de aanschaf van een nieuwe keuken. Erg belangrijk bij het afsluiten van een lening is dat u zeker weet dat u in staat bent om de rentelasten en de afbetaling te kunnen doen. Leen daarom nooit te veel geld en neem geen lening met een hoge rente.

doorlopend krediet en persoonlijke lening

Betrouwbaar geld lenen

Het is tegenwoordig mogelijk om online geld te lenen. Door de komst van deze zogeheten online leningen kunt u bij verschillende kredietverstrekkers offertes opvragen. Op deze manier kunt u de offertes, die u op de betreffende website kan aanvragen, met elkaar vergelijken. Omdat er veel online kredietverstrekkers zijn, is het belangrijk dat u kiest voor een kredietverstrekker die betrouwbaar is. Het is dan ook verstandig om ook goed te kijken naar de hoogte van de rente van de lening. Een online kredietverstrekker waar u bijvoorbeeld geld kan lenen is AFAB. Op de website van de AFAB kunt u berekenen hoeveel geld u in uw persoonlijke situatie kan betrouwbaar geld lenen. Een andere aanbieder van online kredieten is Amstelgeld.nl. Op de website van Amstelgeld kunt eveneens berekenen hoeveel geld u in uw situatie kan lenen. Let er altijd op dat u niet te veel geld leent. Het is dus belangrijk dat u in staat bent om de aflossing en de rente van de lening te betalen.

De persoonlijke lening.

Een persoonlijke lening is een betrouwbare geld lening waarbij u het geld leent voor een specifiek doel. Een persoonlijke lening afsluiten kan op betrouwbare manier bij een grote bank. Veelvoorkomende redenen waarvoor bijvoorbeeld een persoonlijke lening wordt afgesloten is een verbouwing of de aanschaf van een nieuwe auto. Bij een persoonlijke lening wordt het bedrag in één keer aan u uitbetaald. Bij een persoonlijke lening staat de looptijd van de lening vast op het moment dat u de lening afsluit. Bij het afsluiten van de persoonlijke lening wordt ook afgesproken in hoeveel en welke termijnen u de lening zal afbetalen. Iedere termijn zal u bij een persoonlijke lening een bedrag betalen dat is opgebouwd uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Een groot verschil met het doorlopend krediet is dat het bij een persoonlijke lening niet mogelijk is om afgelost saldo weer op te nemen. Een ander belangrijk verschil met het doorlopend krediet is dat u het bedrag in één keer uitbetaald krijgt bij een persoonlijke lening. Bij een doorlopend krediet is dit niet het geval en neemt u geld op van uw doorlopend krediet wanneer u dat zelf wilt. Daarbij komt dat u bij een doorlopend krediet zelf kan bepalen hoeveel u opneemt van het doorlopend krediet.

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet kunt u bij uw bank aanvragen. Bij een doorlopend krediet krijgt u een aparte bankpas waarmee u geld van het doorlopend krediet kunt opnemen. Belangrijk voordeel aan het lenen met een doorlopend krediet is dat u de rekening van het doorlopend krediet zelf weer kan aanvullen wanneer u dat zelf wilt. Over het algemeen is de rente niet bij elke bank hetzelfde, waardoor u het beste de hoogte van de rente voor het doorlopend krediet bij verschillende banken kan vergelijken. Een ander voordeel is dat u het geld met uw bankpas kan opnemen wanneer u dat zelf wilt. Als u bijvoorbeeld tot 5000 euro mag opnemen van uw doorlopend krediet, hoeft u natuurlijk niet de 5000 op te nemen. U bepaalt zelf hoeveel u opneemt van het doorlopend krediet. Voor het afsluiten van een doorlopend krediet kunt u terecht bij bijna alle banken in Nederland en België.  Overigens worden er door banken verschillende benamingen gebruikt voor deze betrouwbare geld lening. Zo gebruikt de ABN-AMRO bijvoorbeeld de term ‘flexibel krediet’.

Geld lenen mag niet voor problemen zorgen

eenvoudig geld lenenWe maken tegenwoordig steeds meer gebruik van de mogelijkheden die we geboden krijgen. Dankzij het internet is het gemakkelijk om snel producten te vergelijken en te bestellen, zodat het allemaal steeds makkelijker wordt. We kunnen ook gewoon direct een lening via het internet zoeken en het is al lang niet meer lastig om die ook direct via het internet af te sluiten. Niet in de problemen komen dankzij een lening blijkt echter een stuk lastiger te zijn. Er zijn veel mensen die tegen problemen aanlopen, terwijl dat niet eens nodig is. Wat zijn de beste manieren om ervoor te zorgen dat jij niet in de problemen komt door een lening?

Maak de juiste overwegingen

Het is handig wanneer het mogelijk is om geld te lenen, maar waar heb je precies het geld voor nodig? Het is goed om even hard na te denken of je het geld ook echt nodig hebt voor iets wat niet kan wachten. Geleend geld is namelijk aanzienlijk duurder dan geld dat je beschikbaar hebt en soms is het beter om een paar keer een nachtje te slapen in plaats van direct een aankoop of aanvraag doen. Bij het maken van de juiste overwegingen hoort ook het vergelijken van de aanbieders. Welke verstrekker biedt de beste rente, en welke heeft de beste voorwaarden? Hoe meer tijd je uittrekt voor deze eerste stappen, hoe groter de kans zal zijn dat je niet in de problemen zal komen door de lening die je af hebt gesloten.

Let op je uitgaven en inkomsten

De meeste mensen komen niet dankzij de lening zelf in de problemen, zij komen in de problemen door de maandelijkse bedragen die betaald moeten worden. Reken daarom vooraf alvast uit of je de maandelijkse bedragen wel terug kunt betalen en blijf tijdens de looptijd letten op de uitgaven en inkomsten die je hebt. Op die manier heb je altijd het geld beschikbaar om de rente en aflossingen te betalen en wanneer je deze betalingen altijd op tijd doet, kom je nooit in de problemen dankzij het aanvragen van een lening en dat is wel zo prettig.

Plotseling dringend geld nodig voor persoonlijke doeleinden?

Vanzelfsprekend bent u altijd zoek naar de goedkoopste lening. Aan een lening wordt ook een rentevoet gekoppeld. De rentevoet zijn de kosten die u maakt als u geld leent. Daarom is het gunstig voor u om een lening af te sluiten met een zo laag mogelijk rentevoet.

Rentevoet.

Maandlasten Persoonlijke Lening

Rentevoet wordt weergeven aan de hand van een percentage. Dat percentage wordt ook wel JKP genoemd en staat voor Jaarlijks Kosten Percentage. Als u bijvoorbeeld een rentevoet, of JKP, een percentage van 2,99% hebt, betekend dit dat u per jaar 2,99% interest op het uitstaande bedrag betaalt.

Stel dat u 15.000 euro leent voor een aankoop van een auto en betaalt u dit bedrag binnen een jaar terug, dan hebt u 488,50 euro kosten. Uiteindelijk zult u dus 15488,50 euro moeten terugbetalen. Daarom is het gunstig voor u om een lening af te sluiten met een zo laag mogelijk rentevoet!

Leningen en alles eromheen komt vaak ingewikkeld over. Dit komt doordat er mogelijkheden zijn om geld te lenen. Om leningen effectief met elkaar te vergelijken, moet u niet alleen kijken naar het JKP (rentevoet), maar ook de afbetalingstermijn. De JKP is de kosten dat wordt berekend over het openstaande leenbedrag, dus hoe langer de lening openstaat, hoe groter de kosten. Hierdoor kunt u dus duurder uit zijn als u een lening van 2 jaar moeten afbetalen met een lage JKP, dan een lening met een hogere JKP die u afbetaalt in 1 jaar.

Daarom wordt u aangeraden dat als u het financieel aankan, u kiest voor een kortere leentermijn. Als u een lening met een gelijk JKP afbetaalt in een kortere leentermijn, betaalt u ook uiteindelijk minder kosten. Omdat dit natuurlijk niet altijd kan, zult u de terugbetaling moeten spreiden over een langere termijn. Stel dat u afbetalingstermijn vast staat over een periode van 5 jaar, kies dan voor de kredietverstrekker die de laagste rentevoet aanbiedt.

Korte Afbetalingstermijn

Hebt u de mogelijkheid om te kiezen voor een kortere afbetalingstermijn, maar weet u niet zeker of u beter aan een lager rentevoet terugbetaalt over een langere termijn, of toch een hoger rentevoet over een kortere termijn? Kijk dan naar de tabel waarin de leningen worden vergeleken, doe eventueel de lening simulatie en kijk aan welke voorwaarden u de minste kosten hebt.

Bij het afsluiten van een lening is het, het belangrijkst dat u zich comfortabel voelt bij het maandelijks af betalen bedrag. Het wordt u aangeraden om niet meer dan 30% van u inkomen te besteden aan een lening. Stel dat de maandelijkse afbetaling hoger ligt dan deze 30%, dan zou u bij onverwachte uitgaven in de problemen kunnen komen, waardoor problemen kunnen gaan opstapelen. Let wel op dat elk geval uniek is en dat u uiteindelijk zelf zal moeten bepalen welk bedrag u maandelijks zou kunnen afbetalen.

Vraag nu een studiefinanciering aan?

Nederlandse studenten die een opleiding volgen op het hoger onderwijs hebben volgens de Nederlandse wet recht op het aanvragen van studiefinanciering. Studiefinanciering is iets anders dan tegemoetkoming scholieren, veel studenten gebruiken deze termen verkeerd door elkaar heen. Tegemoetkoming scholieren kunt u namelijk al aanvragen op het moment dat u een opleiding volgt op een middelbare school en uw ouders de schoolkosten niet kunnen betalen, studiefinanciering kunt u alleen aanvragen op het moment dat u daadwerkelijk een studie volgt op het hoger onderwijs.

studiefinanciering aanvragen

De betaling is om van de studiefinanciering de studie voor een groot deel te kunnen betalen, voor de goedkopere studies is het vaak mogelijk om de gehele studiekosten te dekken met de studiefinanciering, echter, op het moment dat u een duurdere opleiding doet, dan is alleen de studiefinanciering niet voldoende om deze studie te kunnen betalen, een deel van de studiekosten komt dan dus voor uw eigen rekening. U kunt ervoor kiezen om een studielening af te sluiten om het aanvullende deel te kunnen betalen, u kunt er echter natuurlijk ook voor kiezen om naast het volgen van de studie een bijbaan te nemen om op deze manier wat extra geld bij te verdienen. De meeste ouders kiezen ervoor om hun kind(eren) financieel te ondersteunen op het moment dat deze een vervolgopleiding gaan doen, echter hebben niet alle ouders deze luxe positie.

Recht op studiefinanciering

Volgens de wet heeft in principe elke student vanaf 18 jaar die een opleiding volgt aan het hoger beroepsonderwijs recht op het aanvragen van studiefinanciering, echter blijkt in de praktijk dat lang niet iedereen hiervoor in aanmerking komt. Aan het aanvragen van studiefinanciering zijn namelijk aardig wat voorwaarden verbonden. Het is natuurlijk goed om naast het volgen van een studie alvast wat bij te verdienen, echter moet u wel goed opletten dat u niet teveel bijverdient, het recht op studiefinanciering komt namelijk te vallen op het moment dat u boven een bepaald bedrag komt.

De studiefinanciering bestaat uit twee verschillende delen, namelijk de basisbeurs en de aanvullende beurs. De regels voor het aanvragen van een basisbeurs zijn nog redelijk beperkt, bijna iedereen heeft dus recht op het aanvragen van zo’n basisbeurs, de regels voor het aanvragen van een aanvullende beurs zijn echter alweer een stuk strenger. U hebt alleen recht op het aanvragen van een aanvullende beurs op het moment dat uw ouders zeer weinig verdienen en u dus op geen enkele manier financieel kunnen ondersteunen. De aanvullende beurs in combinatie met de basisbeurs zorgt ervoor dat u bijna elke studie geheel zelf kunt betalen. Op het moment dat u studiefinanciering aan gaat vragen, is het natuurlijk aan te raden om ook meteen te kijken of u naast de basisbeurs wellicht ook recht hebt op het aanvragen van een aanvullende beurs.

Aanvullende beurs

De studiefinanciering kunnen we opsplitsen in twee soorten, namelijk de basisbeurs en de aanvullende beurs. In principe heeft iedere student recht op het aanvragen van een basisbeurs, de regels hiervoor zijn namelijk beperkt, het aanvragen van een aanvullende beurs is echter een heel ander verhaal, hier zijn namelijk wel enorm veel regels aan verbonden. Het doel van de aanvullende beurs is om jongeren met armere ouders ook een kans te geven om een studie te kunnen volgen. De meeste ouders die een redelijk inkomen hebben kiezen er namelijk voor om hun kind(eren) financieel te ondersteunen, bij het wel of niet toewijzen van een aanvullende beurs kijkt het DUO dus voornamelijk naar het inkomen van de ouders en de mogelijkheid dat de ouders eventueel financieel kunnen bijspringen.

Op het moment dat blijkt dat de ouders niet de financiële middelen hebben om hun kind(eren) financieel te ondersteunen, dan zal een aanvullende beurs worden toegewezen. Aan de hand van de aanvullende beurs kunt u als student al een groot deel van de studiekosten dekken, echter is er in de meeste gevallen natuurlijk ook wel een bijbaantje nodig om de volledige studiekosten te kunnen dekken en nog wat over te houden.

Voorwaarden aanvullende beurs

De voorwaarden voor het aanvragen van een aanvullende beurs veranderen ieder jaar weer, het is dus aan te raden om elk jaar de website van het DUO te bezoeken om te kijken of u nog steeds recht hebt op de aanvullende beurs.

Sociaal leenstelsel

Het plan van het kabinet is om in de trend van het bezuinigen de studiefinanciering die studenten normaal krijgen bij het starten van een opleiding en tijdens de rest van deze studietijd om te zetten naar een sociaal leenstelsel. Het idee is om de basisbeurs en de aanvullende beurs van de studiefinanciering geheel te laten verdwijnen voor de studenten, de bedoeling is vervolgens dat de studenten een sociale lening afsluiten voor het betalen van de studiekosten. Natuurlijk staan studenten er dan ook vrij in om deze lening niet af te sluiten en de kosten voor de studie voor eigen rekening te nemen (bijvoorbeeld door een bijbaan), daarnaast kunnen ook ouders financieel bijstaan.

In de praktijk blijkt echter dat het vaak onmogelijk is voor studenten om naast het volgen van een intensieve studie zo veel uren bij te werken om de studiekosten geheel te kunnen dekken, daarnaast hebben de meeste ouders ook niet de financiële middelen om hun kind(eren) financieel bij te staan, het gevolg hiervan is dat een enorm groot deel van de studenten een sociale lening af moeten sluiten voor het bekostigen van de studie.

Invoeren sociale leenstelsel

Het verwachte gevolg van het invoeren van het sociale leenstelsel is dat veel minder veel ervoor kiezen om een vervolgopleiding te gaan doen, puur op basis van de financiële consequenties. Op het moment dat een student namelijk een sociale lening af moet sluiten voor het bekostigen van een studie, dan zal deze na het afronden hiervan met een enorme schuld blijven zitten. Over het algemeen genomen duurt het na het afronden van een studie vaak nog enkele jaren voordat een student daadwerkelijk een passende baan vindt en in deze jaren moet de student zowel de kosten van het huishouden als de studiekosten onderhouden, dit blijkt vaak een onmogelijke taak, zeker in slechte economische tijden. Nederlanders zijn het er gezamenlijk wel over eens dat studenten op deze manier een oneerlijke financiële start krijgen en dan veel jongeren door financiële redenen niet eens de mogelijkheid hebben om een studie te gaan volgen.

Een sociale lening is niet te vergelijken met een normale lening zoals wij die allemaal kennen, een sociale lening is een lening met een aangepast rentepercentage en de mogelijkheid om de aflossingen over heel wat jaren te verspreiden. Op deze manier heeft de student de mogelijkheid om de lening af te betalen op het moment dat deze de studie heeft afgerond en een baan kunnen vinden. De eerste paar jaar dat een geslaagde student gaat werken, zal deze de sociale lening dus nog af moeten betalen en daarnaast ook in eigen onderhoud kunnen voorzien.

Tegemoetkoming scholieren

Voor studenten die geen HBO studeren is er geen studiefinanciering. Wel komen zij in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren. Dit is voor studenten die bijvoorbeeld al 18 zijn, maar nog op de middelbare school zitten. Lees hier meer over tegemoetkoming voor scholieren.

Snel geld lenen is niet altijd slim of goedkoop.

Snel een lening afsluiten is makkelijk, maar snel geld lenen is niet slim of goedkoop. Eigenlijk is een snelle lening per definitie niet verstandig! Een lening afsluiten doet u pas nadat u verschillende vrijblijvende offertes heeft vergeleken. Door de voorwaarden en rentepercentages van verschillende kredietverstrekkers goed te bestuderen, kunt u pas een goedkope lening afsluiten.

Snel geld lenen: aandachtspunten

We bespreken hieronder de aandachtspunten die u in acht moet nemen bij het afsluiten van een lening.

 • Financiële gevolgen. Kent u de financiële gevolgen van de lening? Hoeveel geld kunt u iedere maand missen? Hoe lang heeft u nodig om de lening af te lossen? Heeft u nog geld achter de hand voor onverwachte uitgaven?
 • Soort lening. Sluit u een persoonlijke lening of doorlopend krediet af. Kent u de verschillen tussen het doorlopend krediet en de persoonlijke lening?
 • Voorwaarden lening. Met een lening gaat u een langdurige verplichting aan. Het is van belang dat u de voorwaarden van de lening kent. Denk hier bijvoorbeeld aan het te lenen bedrag, het rentepercentage, de looptijd en de aflossing. Kortom, genoeg voorwaarden om te vergelijken.

Geld lenen zonder BKR-toetsing: mogelijkheden

Wanneer u een negatieve BKR-codering heeft opgelopen, zullen weinig kredietverleners u aan een lening helpen. In het artikel geld lenen zonder BKR-toetsing bespreken we de mogelijkheden van een lening met een negatieve BKR-codering.

Vragen over geld lenen

We hebben bovendien een vraag & antwoord sectie op onze website geplaatst. Hier kunt u een vraag over leningen stellen, die we vervolgens op de website beantwoorden. Heeft u een vraag over een lening, kredietverstrekker of het BKR? Neem dan contact op en we beantwoorden uw vragen over leningen op deze website.

Meer informatie over geld lenen

Meer informatie over geld lenen is belangrijk, omdat u op deze manier een weldoordachte beslissing kunt nemen over een lening. Misschien is een lening niet voor u geschikt, bent u helemaal niet in staat om de lening terug te betalen. Neem daarom voldoende informatie over verschillende leningen tot u.

Hoe berekent u de maandlasten van een hypotheek?

Als u een huis wilt kopen komen er los van het feit van de keuze waar u wilt gaan wonen allerlei vragen op u af zoals de maandlasten hypotheek. Wat is bijvoorbeeld de maximale hypotheek die u kunt krijgen en wat zou u eventueel aan maandlasten en woonlasten kwijt zijn?

Maandlasten hypotheek berekenen

U kunt de netto maandlasten hypotheek tegenwoordig grotendeels al online uitvinden door bijvoorbeeld naar http://www.funda.nl te gaan of http://independer.nl Op de eerstgenoemde kunt u bijna alle woningen die in Nederland te koop zijn bekijken en zo een idee krijgen van wat voor prijsklasse u in zoekt en op de tweede site kunt u allerlei hypotheken met elkaar vergelijken en zo de laagste maandlasten berekenen. Het vinden van de juiste hypotheek is essentieel omdat u in de toekomst natuurlijk de laagste maandlasten, flexibiliteit en zekerheid wilt hebben.

Inkomsten versus uitgaven

Voordat u daadwerkelijk een bod gaat uitbrengen op een woning is het verstandig uw inkomsten en uitgaven (dus ook uw vaste lasten) eens op een rij te zetten zodat u daar een goed overzicht van heeft en beter kunt inschatten welke netto maandlasten u kunt dragen. Volgens de regelgeving van de overheid omtrent hypotheken dienen uw woonlasten (water, gas, elektra, telefoon enzovoorts) tussen de 22% en 30% van uw totaal besteedbaar bruto inkomen te liggen. Deze regel is van kracht om te voorkomen dat u bij een plotselinge verandering in uw persoonlijke leven (scheiding, werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid etc) niet in de problemen komt met uw maandlasten hypotheek.

Netto maandlasten hypotheek versus bruto maandlasten

U moet bij het berekenen van de maandlasten hypotheek ook een verschil maken tussen de bruto maandlasten en de netto maandlasten hypotheek. Bruto maandlasten zijn de som van de premie, de aflossing en de rente van de hypotheek. De netto maandlasten hypotheek zijn de maandlasten na fiscale aftrek van de hypotheekrente.

Laagste maandlasten hypotheek

Natuurlijk is een hypotheek met de laagste maandlasten erg aantrekkelijk en vaak sluiten mensen puur op dat gegeven een hypotheek af zonder verder op de kleine lettertjes te letten. De hypotheekrente bepaalt de hoogte van uw maandelijkse hypotheeklasten maar toch moet u niet alleen hier naar kijken bij het afsluiten van een hypotheek. Een op het oog goedkope hypotheek met de laagste maandlasten kan bijvoorbeeld verschillende ongunstige voorwaarden of aanvullende producten hebben die uiteindelijk weer een negatief effect op uw maandlasten hypotheek hebben.

Zo kan het zijn dat de rente voor een bepaalde hypotheek lager is, maar dat de premie voor de bijbehorende spaarverzekering of beleggingsverzekering juist weer heel hoog is. Kijk bij het afsluiten van een hypotheek dus naar de netto maandlasten hypotheek en niet alleen naar de hypotheekrente.

Online berekenen

Er zijn online diverse sites te vinden waarop u de hypotheek maandlasten kunt berekenen zodat u een idee krijgt van waar u zou uitkomen met de netto maandlasten hypotheek. Let hierbij weer goed op het verschil tussen de bruto maandlasten en de netto maandlasten hypotheek. Een voorbeeld van een handige calculator is de site http://www.hypotheker.nl waar u in drie stappen de maandlasten hypotheek berekenen kunt. U dient aan te geven wat uw geslacht is, uw leeftijd, uw bruto inkomen, hoeveel u zou willen lenen, welke hypotheekvorm, wat uw aflossingsvrije gedeelte zou zijn, hoeveel overlijdensrisicodekking u wilt, en de looptijd. Vervolgens gaat u door naar stap B waar u het resultaat van uw gegevens kunt vinden: de bruto maandlasten, de netto maandlasten hypotheek en op welke advies rente deze rekensom gebaseerd is. U kunt hier dan ook de stap nemen om een afspraak te maken om het een en ander nader te bespreken met een hypotheekadviseur.

Nog een handige site waar u uw maandlasten hypotheek berekenen kunt is http://www.berekenhet.nl. Op de eerste pagina van de calculator kunt u uw gegevens zoals uw leeftijd, geslacht, bruto jaarinkomen, leeftijd van uw partner, geslacht van uw partner en het bruto jaarinkomen van uw partner invullen. Met deze calculator zult u iets verder al besloten moeten hebben wat voor hypotheek u geïnteresseerd in bent omdat u in de tweede stap van deze rekentool moet aangeven waar het hoofddeel van uw hypotheek uit bestaat, en het eventuele 2e en 3e deel. Heeft u dit alles ingevuld dan kunt u op de volgende pagina de resultaten van de maandlasten hypotheek berekening: de netto maandlasten hypotheek, de bruto maandlasten en wat meer algemene informatie.

Direct een geldlening van een particuliere persoon.

Eer goede manier om geld te lenen is het vragen aan vrienden, of familie leden. Veel zelfstandige ondernemers hebben in het begin van hun bestaan niet genoeg geld om alles op te kunnen starten. Ook is het erg moeilijk om bij een bank of financiële instellingen geld te kunnen krijgen.

Om nog steeds in staat om geld te lenen voor de noodzakelijke investeringen , is er de mogelijkheid op crowdfunding ( Crowdfinanciering ) voor het noodzakelijke kapitaal te komen. Voor de financiering van uw lening bedrag veel mensen voeren kleine hoeveelheden geld bij elkaar. Beleggers profiteren van het rendement dat veel hoger is dan uw traditionele soorten investeringen, zoals geld , kasbons of spaarrekening zijn .
De crowdfunding krediet is niet gebonden aan een doel. De voorwaarden van de terugbetaling afhankelijk van de convenanten en zijn bindend.

De volgende vragen kan je stellen voor het lenen van geld :

 • Wie kan particulier snel lenen me geld ?
 • Waar kan je geld lenen?
 • Dringend geld nodig hebt, waar je wat geld lenen?
 • Juridische lenen geld waar het internet?
 • Waar kan ik een lening aan een particulier ?

Veel mensen vragen toch bij familie voor het lenen van geld voor de volgende dingen.

 • Auto ( auto) of motor
 • Vakantie
 • Onderwijs of opleiding
 • Consumentenelektronica ( tablet-pc , 3D TV )
 • Appartement verbouwen ( kamers, keuken , badkamer, woonkamer )